Przeglądy budowlane Gliwice Przegląd, Powiat Gliwicki Kontrole okresowe techniczno budowlane przeprowadzamy silidnie i fachowo.44-100 Rzezczypospolitej 17 Prowadzimy książki obiektów budowlanych w miejscowości Gliwice. Przeglądy roczne Gliwice, 5 letnie kontrole okresowe nieruchomości, oceny techniczne budynkó Gliwice, ekspertyzy Michał Górka sekretarz@starostwo.gliwice.pl sekretariat@starostwo.gliwice.pl śląskie 32 2310822

                          Przeglądy Okresowe Budynków

Szanowni Państwo !

Nasza strona o przeglądach obiektów budowlanych jest propozycją dla właścicieli i zarządców nieruchomości na których ciąży obowiązek prawny dopilnowania aby budynek miał pełen komplet aktualnych protokołów z obowiązkowych kontroli.

Wszystkie zlecane nam kontrole okresowe wykonywane są przez rzetelnych inspektorów posiadających uprawnienia budowlane.

Poza przeglądami ogólnobudowlanymi wykonujemy również przeglądy instalacji sanitarnych, elektrycznych, wentylacji oraz kotłów grzewczych c.o.

Wykonujemy okresowe przeglądy  w zakresie :

  • Przeglądy budowlane półroczne Gliwice
     do 30 listopada przed okresem zimowym
     do 31 maja po okresie zimowym
  • Przeglądy budowlane roczne Gliwice
  • Przeglądy budowlane  5-letnie Gliwice
  • Przeglądy instalacji sanitarnych Gliwice
  • Przeglądy instalacji elektrycznej tzw. pomiary elektryczne Gliwice

Do chwili obecnej wykonaliśmy ponad trzysta kontroli okresowych budynków i ich instalacji dla obiektów mieszkalnych, przemysławych, usługowych i magazynowych.

Gwarantujemy konkurencyjne ceny i wysoką jakość usług.

Zapraszamy dowspółpracy !

Przegląd budowlany Gliwice
kontrole techniczne budynków Gliwice

Kontrole okresowe budynków Przeglady budowlane Powiat Gliwice Portal Gliwice Miasto Gliwice Przeglądy techniczne Gliwice Budowlane Obowiązkowe kontrole budowlane Stan techniczny budynku Najwyższe budynki Przegląd i kontorla Budynku